CoinSwitch Kuber የእነሱን የቅርብ ጊዜ መልካም ዕድል አስታውቋል ፡፡ ይኸውም ከአሜሪካ አጥር ፈንድ ታይገር ግሎባል የ 25 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማግኘት ፡፡
ልጥፉ የህንድ የልውውጥ ሳንቲም ስዊችች ኩቤር ከአሜሪካ የ Hedge ፈንድ 25M ዶላር አገኘ appeared first on BeInCrypto.
ተጨማሪ ያንብቡ